Lærere

Benedicte Sandmæl

Profesjonsstudiet i Psykologi

Erfaringene mine og mine personlige egenskaper gjør meg egnet til å jobbe med mennesker i en pedagogisk rolle. Jeg er vant til å være i kontakt med svært mye forskjellige mennesker, som alle har behov for å bli møtt på ulike måter. Det har gitt meg mye erfaring i hvordan man kan tilrettelegge for ulike individer. At jeg er tilpasningsdyktig, lojal, engasjert, vennlig og løsningsorientert er alle egenskaper jeg har opplevd som svært fordelaktige i slike situasjoner. Med gode skoleresultater har jeg selv en idé om hva som gjør at man lykkes. Gode karakterer kommer ikke av seg selv, det krever uten tvil hardt arbeid og dedikasjon. Dette er likevel noe de som søker privatlærer viser at de forstår ettersom de ønsker å prioritere tid til skolearbeid. Det de kanskje fremfor alt trenger hjelp til er å lære hvordan man kan jobbe effektivt og lære å trekke ut det viktigste fra fagene, altså jobbe mindre og fortsatt gjøre det bedre. Selv knakk jeg denne koden ganske tidlig, noe som gjorde det mindre krevende for meg å gjøre det godt karaktermessig enn andre. I de fagene jeg likevel ikke gikk ut med toppkarakter, har jeg fått hjelp på Bjørknes og Sonans til å knekke koden i de spesifikke fagene. Ved å ta opp fag lærte jeg hvordan de spesifikke fagene kunne komprimeres, gjøres mer overkommelige og eksamensrettede. Lærerne viste meg hvordan et stort pensum som historie, kan læres grundig på kort tid, så fremt man er motivert og har en god strategi.

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!