Lærere

Maren Helene Kalhagen

Lektor i engelsk ved NTNU

Jeg har alltid vært interessert i å lære bort, og begynte allerede som liten å lære lillebroren min ting som jeg lærte på skolen. Med to foreldre som begge er pedagoger har jeg lært noen tips og triks gjennom oppveksten. Jeg har erfaring fra litt jobbing i barnehage, og selv om læring på samme måte som i skolen ikke er fokus der, har det gitt meg erfaring med å jobbe med barn og andre mennesker generelt. Jeg har alltid elsket engelsk som fag, da særlig selve språket og kulturen i forskjellige engelskspråklige land, og jeg brenner virkelig for at andre mennesker kan få muligheten til å lære det samme som meg. Jeg tror det er viktigere enn noen gang å ha kunnskap om engelsk og engelskspråklige land, og jeg vil virkelig være med på å videreføre den kunnskapen jeg har vært så heldig å tilegne meg. I tillegg er jeg veldig interessert i sosiologi og samfunnsfag generelt, da dette er kunnskap man får bruk for i hverdagen, uansett hvem man er og hvor man kommer fra. Ved å forstå samfunnsfag får man et bedre innblikk i samfunnet rundt seg, og dette er jeg veldig interessert i å videreformidle. Jeg vil særlig sette fokus på hvordan man kan bruke kunnskapen, både innenfor engelsk og samfunnsfag, i sin egen hverdag. Jeg har stor tro på å prøve å koble forskjellige deler innenfor emnene opp mot relevante eksempler for å få en bedre forståelse. For meg er det veldig viktig å gi eleven så mye motivasjon som mulig, og med et variert opplegg basert på elevenes interesser tror jeg flere kan bli motiverte til å lære.

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!