Leksehjelp i matematikk

Skrevet av Ingrid Holtan Søbstad, mandag 17. september 2018 kl. 11:26

Matematikk er et grunnleggende fag i skolen, og spiller en sentral rolle både på barneskolen, ungdomsskolen, videregående skole og i mange studier på universitetet.

Kompetanse i matte er viktig i samfunnet og nødvendig innenfor områder som medisin, økonomi, teknologi og byggevirksomhet- ja, matematikk er faktisk en forutsetning for at samfunnet skal kunne utvikle seg! Samtidig er matte et fag som krever mye fokus, kontinuerlig jobb og bred forståelse, noe som gjør at mange sliter med å mestre tallenes univers. Dette vil Learnlink hjelp deg med.

Leksehjelp og privatundervisning i matematikk
Learnlink tilbyr hjelp i alle mattefagene
Jeg vil vite mer