Leksehjelp i norsk

Skrevet av Ingrid Holtan Søbstad, mandag 17. september 2018 kl. 11:26

Norsk er et fag mange elever sliter med og kan ha vanskeligheter med å se nytteverdien i; “Jeg er jo norsk! Jeg kan jo norsk fra før!”. Dermed blir faget ofte undervurdert, resultatene deretter, og elevenes motivasjon stuper. Dette vil vi i Learnlink gjøre noe med, og tilbyr leksehjelp og privatundervisning i norsk på alle nivåer.

Det er bevist at gode prestasjoner i norskfaget gjennom utvikling av læringsstrategier og formidlingsevner gir bedre resultater på barneskolen, ungdomsskolen, videregående, universitetet, og til og med i arbeidslivet. Med hjelp fra engasjerte undervisere med mange års erfaring med egen norskundervisning vil Learnlink bidra til at du oppnår gode resultater, i tillegg til å hjelpe deg å finne gleden i norskfaget- enten norsk er morsmålet ditt eller ei. Learnlink tilbyr leksehjelp i norsk der læringen tilpasses dine behov.

Leksehjelp og privatundervisning i norsk i ungdomsskolen
Leksehjelp og privatundervisning i norsk i videregående skole
Jeg vil vite mer

På barneskolen dannes grunnlaget for norskopplæringen, og dette er en gyllen mulighet til å skape glede for og gode assosiasjoner til faget. Privatunderviserne i Learnlink lærer elevene alt fra å stave og lese til å skrive reflekterende og argumenterende tekster og presentere fagstoff og litteraturtolkninger. Undervisningen tilrettelegges elevens nivå, og gjennomføres med kreative og morsomme læringsmetoder.

Fra 8. klasse spisses norskfaget seg til, og det stilles høyere krav til elevene. Her er det spesielt viktig å holde motivasjonen oppe. Learnlinks privatundervisere kan blant annet hjelpe til med analyse og tolkning av ulike tekster, skriving av kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster både på bokmål og nynorsk, og jobbing med retoriske appellformer og estetiske virkemidler, samt grammatikk innenfor begge målformer. Forståelse for disse oppgavene er ofte lettere og mindre frustrerende med én-til-én undervisning, der prinsippene kan forklares og læres bort på en måte som passer enkelteleven.

På videregående blir refleksjon over innhold i tekster av ulike sjangre, i tillegg til bruk av både argumentasjon og språklige virkemidler i egne tekster sentralt. Det settes også fokus på evnen til å argumentere muntlig for egne synspunkter og meninger på en presis og saklig måte, ved bruk av retoriske appellmetoder og norskfaglig kunnskap. Det kreves også kunnskap om norsk språk- og litteraturhistorie, inkludert språkdebatt og språkpolitikk, og elevene gjør seg kjent med noen av de mest sentrale norske forfatterne. Privatundervisere i Learnlink bistår med tips og triks til gode studieteknikker og eksamensforberedelser, hjelp med fordypningsoppgaven i VG3, kunnskap om norsk og nordisk språk- kultur- og litteraturhistorie og muntlig trening.

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!