Leksehjelp i norsk

Skrevet av Ingrid Holtan Søbstad, mandag 17. september 2018 kl. 11:26

Norsk er et fag mange elever sliter med og kan ha vanskeligheter med å se nytteverdien i; “Jeg er jo norsk! Jeg kan jo norsk fra før!”. Dermed blir faget ofte undervurdert, resultatene deretter, og elevenes motivasjon stuper. Dette vil vi i Learnlink gjøre noe med, og tilbyr leksehjelp og privatundervisning i norsk på alle nivåer.

Det er bevist at gode prestasjoner i norskfaget gjennom utvikling av læringsstrategier og formidlingsevner gir bedre resultater på barneskolen, ungdomsskolen, videregående, universitetet, og til og med i arbeidslivet. Med hjelp fra engasjerte undervisere med mange års erfaring med egen norskundervisning vil Learnlink bidra til at du oppnår gode resultater, i tillegg til å hjelpe deg å finne gleden i norskfaget- enten norsk er morsmålet ditt eller ei. Learnlink tilbyr leksehjelp i norsk der læringen tilpasses dine behov.

Leksehjelp og privatundervisning i norsk i ungdomsskolen
Leksehjelp og privatundervisning i norsk i videregående skole
Jeg vil vite mer