Pirakas er personlig lærer gjennom Learnlink.

Pirakas Sivananthan

Høgskolen i Oslo og Akershus

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Bli bedre kjent med Pirakas

Jeg er 19 år gammel, født og opovokst i Oslo. Jeg snakker og skriver flytende norsk. Jeg er en blid og hjelpsom person som bringer glede hos folk.

Hvorfor Pirakas er en god underviser

Jeg er en god underviser fordi jeg har opparbeidet meg kunnskap om ulike metoder å undervise på og ikke minst hvordan jeg kan hjelpe eleven til å løse oppgavene riktig (jeg studerer grunnskolelærer). Jeg liker også å dele mine kunnskaper med andre.

Tidligere arbeid

Jeg har ikke jobbet tidligere, men jeg har drevet med mye frivillig arbeid som nattravner og besøkvenn for eldre.

Interesser

Jeg er interessert i matte. Jeg har matte som fag på høgskolen og jeg vil gjerne hjelpe en elev som sliter med faget.

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!