Marthe er personlig lærer gjennom Learnlink.

Marthe Ree Dille

Lektor i realfag ved NTNU

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser


"Marthe er kjempetrivelig, og har god pedagogisk forståelse. "

- Elena Snellingen

Underviseransvarlig i Learnlink


Bli bedre kjent med Marthe

Jeg er en blid og utadvent jente på 21 år som studerer for å bli lærer. På fritiden liker jeg å høre på musikk, trene og ha det gøy sammen med venner. Jeg har ikke så mye erfaring med det å være lærer enda, men synes det er givende å hjelpe andre.

Hvorfor Marthe er en god underviser

Jeg er en god underviser fordi jeg er tålmodig og vet hvor irriterende det er når man ikke skjønner noen ting. Jeg synes det er enklest å forstå ting når man får sette ting i system eller se det i praksis. Samtidig vet jeg at folk forstår ting på ulike måter og er ivrig etter å legge opp undervisning med utgangspunkt i dette.

Tidligere arbeid

Jeg har jobbet som personlig assistent og som butikkmedarbeider hos kiwi.

Interesser

Musikk, trening og friluftsliv.

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!