Inghild er personlig lærer gjennom Learnlink.

Inghild Økland

Studerer Geologi ved Universitetet i Oslo

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Bli bedre kjent med Inghild

Jeg er nylig ferdig med en mastergrad i geologi, med spesialisering innen paleontologi (forhistorisk liv). Forut for dette tok jeg en bachelor i biologi, og et års studium i skrivekunst på Nansenskolen. Mitt faglige interessefelt er bredt, fordi alt jeg fordyper meg i oppfattes spennende og fascinerende. For tiden tar jeg ekstra fag på UiO, og jobber deltid. Jeg er omgjengelig og fleksibel, tålmodig og pålitelig, og jeg gjør mitt beste.

Hvorfor Inghild er en god underviser

Jeg har gjennom hele skolegangen og utdannelsen vært en som lærte fort, forsto lett og husket godt. Derfor ble jeg en som hjalp medelever og medstudenter. Det å lære bort krever god forståelse for pensum, og jeg lærte derfor mye av å forklare for andre. Jeg har veldig lyst til å fortsette å forklare og formidle den kunnskapen jeg har opparbeidet meg, og er veldig motivert for å hjelpe. Jeg håper å få muligheten til dette :)

Tidligere arbeid

Årlige engasjementer ved Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo; dataregistrering av feltobservasjoner. Engasjement ved Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo; systematisering og arkivering av paleontologisk museumssamling ved Geologisk Museum. Årlige engasjementer som sommervikar på Træleborg Bo- og Behandlingssenter, Tønsberg, i vaskeriet. Syklotronoperatør ved Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS

Interesser

å lese og skrive egne tekster. Fritiden går også med til spill, pardans, strikking og andre sosiale hobbyer

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!