Camilla er personlig lærer gjennom Learnlink.

Camilla Blixhavn

Jobber som forsker ved Universitet i Oslo

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


Bli bedre kjent med Camilla

Jeg er 27 år gammel og jobber som forsker ved laboratoriet for Nevrale Systemer, Universitetet i Oslo. Jeg har tidligere studert biologi, psykologi, pedadogikk (PPU) og nevrovitenskap.

Hvorfor Camilla er en god underviser

Jeg er opptatt av forståelse heller enn pugging og opplever at faget da også blir mer interessant og spennende. Det er mange måter å angripe et emne på, og jeg kan være fleksibel og kreativ når det trengs. Helt siden starten av videregående har jeg hatt flere ulike verv og stillinger som leder og lærer, deriblant dirigent for et ungdomskor, pianolærer, leder på feriekoloni og diverse organisatoriske stillinger i studentfrivilligheten i Trondheim. Jeg er utdannet naturfagslærer.

Tidligere arbeid

Pianolærer, Arena musikkskole, Porsgrunn Husmor og kjøkkenassistent, Klokkerholmen feriekoloni, Porsgrunn Dirigent, Amasing ten-sing, Porsgrunn Visedirigent og konsertansvarlig, Candiss studentkor, Studentersamfundet i Trondhjem

Interesser

musikk, piano, kor, reise, matlaging og yoga

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!