Malin er personlig lærer gjennom Learnlink.

Malin Sandsmark

Universitetet i Bergen

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


"Malin er en kjempehyggelig og dedikert jente!"

- Elena Snellingen

Underviseransvarlig i Learnlink


Bli bedre kjent med Malin

Hei! Jeg er en 25 år gammel kvinne som er ferdig utdannet lektor i fremmedspråk ved Universitetet i Bergen. Jeg har undervisningskompetanse i både engelsk, historie og religion, og har tidligere hjulpet andre med fag som norsk, samfunnsfag og sosiologi o.l. Jeg er kreativ og liker å prøve ut nye måter å lære bort på. Jeg ønsker å finne ut av hvordan andre lærer best, slik at de kan være bedre rustet til å lære på egenhånd. Jeg er flink til å skape gode relasjoner med andre. Jeg er trygg, tålmodig og flink til å lytte. Jeg ønsker å være personlig lærer fordi jeg tror det kan gjøre meg til en bedre lærer.

Hvorfor Malin er en god underviser

Som utdannet lærer har jeg faglig og pedagogisk kompetanse, samt erfaring med barn og unge. Jeg liker å bruke forskjellige undervisningsmetoder og læringsstrategier slik at den jeg hjelper kan finne ut av hvordan han eller hun lærer best. Jeg er flink til å vise forståelse og dømmer ingen. Jeg elsker å se at lyset går opp for en elev, at eleven når sine mål og ser at hardt arbeid gir forbedringer.

Tidligere arbeid

Jeg har tidligere jobbet som vikar på videregående der jeg har undervist i historie. Jeg har også jobbet på Rema 1000, Coop Extra og Montér Byggvarehandel. Jeg har jobbet som vikar i skolen gjennom Pedagogisk Vikarsentral. Jeg jobber som gruppetime-instruktør for studenter én til to ganger i uken.

Interesser

Jeg elsker å trene og gå turer på fjellet. Jeg er også vedig glad i kaffe.

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!