Ida er personlig lærer gjennom Learnlink.

Ida Heggland

arbeid og organisasjonspsykologi

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


Bli bedre kjent med Ida

Jeg er en 18 år gammel jente som nettopp har fullført videregående. Jeg skal ta en bachelorgrad i arbeid og organisasjonspsykologi på universitetet i Bergen, før jeg skal ta en toårig master. På fritiden driver jeg mye med frivillig arbeid gjennom diverse partipolitisk uavhengige organisasjoner, og trives stort med å hjelpe andre!

Hvorfor Ida er en god underviser

Jeg har så lenge jeg kan huske alltid vært interessert i læring og trivsel knyttet opp til læringsarenaer, som også er en stor grunn til at jeg skal studere hvordan arbeid og organisering kan påvirke det psykologiske. Med en ingenting-er-umulig holdning, vil jeg hjelpe andre å forbedre deres karakterer og styrke sine potensial! Jeg har erfart både gode og dårlige lærere, og ikke minst sett hvor viktig det er å tilpasse læringen til det enkelte individ dersom man vil nytte max ut av læringen. Dessverre er det ikke alltid nok kapasitet til å rettleie elevene godt nok, så ved hjelp av ekstralæringen her på Learnlink vil jeg bidra med å gi elever den undervisningen de trenger!

Tidligere arbeid

- Freelancer for nynorsk avisen, Bladet Tysnes - Sommervikar på Tysnes Industri As - Diverse verv og frivillig arbeid gjennom Elevorganisasjonen, Ungdomsambassadør for Plan Norge, elevråd både på VGS og ungdomsskole, medlem i Hordaland Ungdommens fylkesutvalg

Interesser

lesing, trening, skriving

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!