Morten er personlig lærer gjennom Learnlink.

Morten Østigård

Studerer master i materialer, energi og nanoteknologi ved Universitetet i Oslo

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen


"Morten møter elevens behov med tålmodighet og forståelse. "

- Elena Snellingen

Underviseransvarlig i Learnlink


Bli bedre kjent med Morten

Hei, jeg heter Morten, er 24 år og tar en master i Materialer, energi og nanoteknologi samt en bachelor i Digital økonomi og ledelse ved universitetet i Oslo. Fra videregående har jeg full fordypning i alle realfag (med unntak av biologi). Ved siden av studiene har jeg jobbet som privatlærer siden august 2015 og vært aktiv i ulike studentforeninger og frivillige organisasjoner hvor jeg har holdt foredrag og kurset ungdom.

Hvorfor Morten er en god underviser

Jeg har lang erfaring som privatlærer og har jobbet med mange typer elever. Jeg er god til å lese hvilke utfordringer eleven har raskt, og lytter alltid til elevens behov samtidig som jeg ikke er redd for å stille krav der det er nødvendig. Jeg vet at du som elev eller student kan oppleve glede, nysgjerrighet og mestring i alle fag, så lenge vi tar hensyn til ulike forutsetninger, behov og måter å lærer best på.

Tidligere arbeid

Mentor i MentorNorge

Interesser

Teknologi, gündervirksomhet, kultur, politikk

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!