Tuan er personlig lærer gjennom Learnlink.

Tuan Vo

Studerer lektor på UIO

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen


"Tuan får svært gode tilbakemeldinger fra elevene sine. Han er tydelig, pedagogisk og flink til å formidle. "

- Elena Snellingen

Underviseransvarlig i Learnlink


Bli bedre kjent med Tuan

Jeg heter Tuan Vo, og er nylig ferdigutdannet sivilingeniør i produktutvikling og produksjon på NTNU. Jeg skal videreutdanne meg for å bli lektor i matematikk og naturfag på UIO. Planen er å gjennomføre årsstudium i realfag og praktisk pedagogisk utdanning. Jeg velger å videreutdanne meg fordi jeg har en stor lidenskap i å lære bort.

Hvorfor Tuan er en god underviser

Jeg anser meg selv som pedagogisk dyktig, og har en stor lidenskap for å lære bort. Jeg setter alltid meg selv i elevens situasjon for å tilpasse undervisningsopplegget for hver enkel elev. På den måten skapes det en god læringsutbytte for eleven. Jeg gjør mitt ytterste for å oppnå elevens målsetning. Jeg tar skoleungdom for alvor; Jeg har en lang undervisningserfaring med svake elever som sliter med både forståelse og motivasjon. -----En undervisningsøkt hos meg tilsvarer 2t siden det gir positiv læringseffekt.-----Skippertak bør for all del unngås! Dersom du har mange hull i matematikk må det tettes! 2t undervisning rett før en prøve utretter sjelden faglig mirakel. Imidlertid, starter du med undervisningen så tidlig som mulig i semesteret er sannsynligheten stor for en høyere karakteroppnåelse. Med andre ord start undervisningen så tidlig som mulig! Før undervisning finner sted MÅ det gjennomføres en prøvetime for å se om det faktisk er kjemi mellom lærer(meg) og elev, samt kartlegge elevens faglig nivå slik at jeg kan skreddersy et undervisningsopplegg tilpasset etter elevens behov og ønsker. Prøvetimen er helt gratis om du ikke velger og fortsette å ha meg som lærer.-----AVLYSNING/UTSETTELSE av en avtalt time må skje 24TIMER før avtalt time for å unngå å bli belastet for timen-----

Tidligere arbeid

Jeg har tidligere vært underviser i matematikk for ungdomsakademiet i tre år, og har en temmelig lang undervisningserfaring med god pedagogisk formidlingsevne. Jeg har jobbet som avisbud for Aftenposten i tre år, og har hatt sommerjobb på Statsbygg. Attest: ----------Ungdomsakademiet: https://imgur.com/74Sf4QK ---------- Statsbygg: https://imgur.com/4ULGdxW -----Aftenposten: https://imgur.com/79F1JXY -----

Interesser

Styrketrening og swing :)

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!