Astrid er personlig lærer gjennom Learnlink.

Astrid Lund

Fysikk

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


"Astrid er blid og positiv, og har god pedagogisk forståelse. "

- Elena Snellingen

Underviseransvarlig i Learnlink


Bli bedre kjent med Astrid

Hei! Mitt navn er Astrid, og jeg er en 19 år gammel jente. Jeg kommer opprinnelig fra Bergen, men har nå flyttet til Trondheim for å studere fysikk ved NTNU. Jeg har alltid hatt en stor interesse for realfag og teknologi, men også annet som for eksempel musikk og jeg synger nå i kor. På fritiden går jeg gjerne på yoga eller finner på noe kjekt med venner.

Hvorfor Astrid er en god underviser

Jeg har alltid hatt en stor interesse for realfag, til tross for at både venner av meg og familie ikke har hatt det. Derfor har det ofte vært min oppgave å hjelpe til, og da spesielt med matematikk. Det at de opplever mestringsfølelse er ikke bare kjekt for dem, men for meg også! For meg er det viktig å finne ut av hvordan man best når ut til eleven slik at den enkelte får den hjelpen den trenger. På den måten vil forhåpentligvis hver enkelt elev oppleve mestring og motivasjon i faget.

Tidligere arbeid

Jobbet på Odinsvei Bosenter og sykehjem i Bergen.

Interesser

Fysikk, musikk og yoga.

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!