Christopher er personlig lærer gjennom Learnlink.

Christopher Collin Løkken

Informatikk, NTNU Bachelorprogram

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen


"Christopher tålmodig og imøtekommende gutt som vet hva som skal til for å lykkes på skolen. Han bestod Learnlink sin opplæring med glans."

- Elena Snellingen

Underviseransvarlig i Learnlink


Bli bedre kjent med Christopher

Jeg er en 20 år gammel gutt som brenner for å motivere. Jeg har selv opplevd dårlige lærere gjennom grunnskolen, og tror mange elever detter av pensum, fordi en lærer kun når ut til et gitt antall elever. Vi forstår pensum på forskjellige måter men en lærer på skolen vil gi alle elevene i et klasserom det samme perspektivet på faget. Som privatlærer mener jeg det er viktig å se ting fra ulike vinkler for å øke forståelsen. Forståelsen er helt sentral, da pugging kun er bra for hukommelsen men ikke fremtidig læring. Jeg studerer nå til en bachelorgrad i Informatikk på NTNU Gløshaugen i Trondheim, sammen med kjæresten. Som student vet jeg hvordan det er å ikke forstå et tema, men også hvor motiverende det er å mestre det!

Hvorfor Christopher er en god underviser

Som student, klarer jeg å stille meg i elevens sko, og forstå hvordan eleven tenker. Som regel vil en øke forståelsen ved å kartlegge sine egne hull og jobbe med disse. Mitt fokus ligger i perspektiv og vinkling av problemer, da alle elever ikke forstår fagstoff likt. Dette gjøres ved å sette faget i et nytt lys (som for eksempel spill/lek/video/tegning/diskusjon), som kan framstille problemet på en måte som eleven forstår!

Tidligere arbeid

Støttekontakt - Orkdal kommune barneværn, Butikkmedarbeider - Staples Trondheim, Nabobrevbud - Eiendomsmegler 1 Orkanger

Interesser

Matematikk, fransk, fysikk, fysisk aktivitet, matlaging, hunder, datamaskiner, maskinlæring, programmering(språk: Java, Python, Assembly, JavaScript, Julia, samt markup: HTML, CSS)

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!