Joachim er personlig lærer gjennom Learnlink.

Joachim Skahjem

Afrikastudier ved NTNU Dragvoll

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


Bli bedre kjent med Joachim

Jeg er en 21 år gammel tredjeårsstudent ved NTNU. Som en person som tidligere har slitt med motivasjon på skolen vil jeg gjerne hjelpe de som fremdeles sliter med det. Jeg har nemlig sterk tro på at økt mestring fører til økt trivsel, og vice versa. Jeg vil gjøre det jeg kan for at læring skal bli så effektivt og morsomt som det kan få blitt.

Hvorfor Joachim er en god underviser

Jeg har vært en lekmannsunderviser for mine søstre på ungdomsskole, VGS og universitetsnivå. Jeg har også bidratt med faglig hjelp til utallige medelever igjennom årene. Jeg tror hovedgrunnen til at jeg vært god til å lære bort ligger i grunnen til at eleven sliter i utgangspunktet. Elever sliter ikke fordi de mangler ferdigheter eller kapasitet, men fordi det tradisjonelle opplegget ikke passer de. Jeg fikk et snitt på 5,4 på VGS uten å følge det tradisjonelle opplegget. Det lærte meg at det handler ikke om å jobbe mest, men best. "Best" er et relativt begrep og derfor vil enhver elev jeg vil undervise ha ulike måter å lære på, det å være klar over dette og åpen for det er mye viktigere enn det kanskje høres ut. Utover dette innehar jeg også den viktigste egenskapen, nemlig lidenskap for det å lære bort og forklare ting. Det at jeg kan gi folk gleden av mestring er en ubetalelig glede for meg, men betal meg gjerne for det likevel.

Tidligere arbeid

Renholdsarbeider fra 2015 - 2017

Interesser

Jeg vet ikke om dere er ute etter faglige interesser eller alle interesser, så jeg får svare på begge. På fritiden min er interessene mine film, tv og alt som har med Bob Dylan å gjøre. Når det kommer til skole er jeg interessert i de aller fleste samfunnsfagene, det meste som er relatert til historie, filosofi, politikk og/eller religion vil jeg nok være interesert i. Utover det liker jeg matte (begrenset til praktisk matte) og engelsk. Som derfor også er de fagene jeg kan undervise i.

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!