Katrine er personlig lærer gjennom Learnlink.

Katrine Fossen

Grunnskolelærer 1- 7 ved NTNU, Trondheim

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen


Bli bedre kjent med Katrine

Jeg er en 20 år gammel jente fra Lier, en bygd på Østlandet. Bor og studerer nå i Trondheim for å bli grunnskolelærer, hvilket passer godt med denne jobben. På fritiden er jeg glad i å trene, gå turer og være med venner. Jeg er veldig glad i barn og å lære bort, så jeg tror at denne jobben kan passe meg godt.

Hvorfor Katrine er en god underviser

Jeg studerer for å bli grunnskolelærer. Jeg synes det er viktig å fremme motivasjon innen fagene, og å forklare elevene hvorfor de lærer det de gjør. Videre liker jeg godt å bruke praktiske læremetoder, fordi jeg ofte opplever at det både øker motivasjonen og at elevene husker stoffet bedre. Dette kan også hjelpe for elever som sliter med konsentrasjonen. I tillegg har jeg vært en faglig sterk elev gjennom mitt skoleløp.

Tidligere arbeid

Jeg har jobbet som trener for barn i flere år, mest som skøytetrener. I tillegg har jeg hatt lederutvikling som valgfag på vgs i to år, som lot meg planlegge og holde gymtimer på barneskoler. Jeg har praksis i studiet mitt som lar meg observere, hjelpe til og undervise på barneskoler.

Interesser

Trening, gå turer, være med venner og familie

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!