Vebjørn Gulbrand er personlig lærer gjennom Learnlink.

Vebjørn Gulbrand Bratlie

Produktutvikling og produksjon ved NTNU Trondheim

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


Bli bedre kjent med Vebjørn Gulbrand

Jeg er en 22 år gammel student og kommer fra Oslo. Jeg flyttet til Trondheim i fjor da jeg begynte å studere for å bli sivilingeniør. Jeg har alltid hatt en god interesse for realfag. På fritiden liker jeg å være i fysisk aktivitet. Jeg spiller fotball på et studentlag ved NTNU. I tillegg er jeg glad i å være sosial, bli kjent med nye mennesker og finne på forskjellige aktiviteter. Noe som kjennetegner meg som person er at jeg er tålmodig, strukturert, positiv, arbeidssom, har stå på vilje og ønsker å gå fram som et godt eksempel.

Hvorfor Vebjørn Gulbrand er en god underviser

Jeg er godt bevisst min rolle som lærer. Som lærer er det viktig at man får eleven til å tenke selv. Jeg er der som hjelper og veileder, og ikke der for å løse oppgavene for eleven. På den måten lærer eleven å tenke selv og får økt mestringfølelse. Jeg har jobbet ett år som vikar på en barneskole og har god erfaring med hvordan man skal motivere og få elevene til å tenke selvstendig. På en annen side er jeg glad i å lære bort og å se utviklingen hos de personene jeg hjelper. Jeg er tålmodig og flink til å lytte, slik at jeg kan forstå hva personen synes er vanskelig. Noe av det viktigste i en læringsprosess er å bli bevisst hva man ikke forstår og jobbe utifra det.

Tidligere arbeid

Jeg har jobbet ett år som tilkallingsvikar ved Trasop skole, Oslo (totalt 475 arbeidstimer).

Interesser

Realfag, fysisk aktivitet, å være sosial, gå turer, gitar og spill

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!