Turid er personlig lærer gjennom Learnlink.

Turid Samdal

Jobber som spansklærer på Trondheim Katedralskole og Selsbakk ungdomsskole

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser


Bli bedre kjent med Turid

Jeg er 28 år og jobber som lektor med tilleggsutdanning på Trondheim Kateralskole og Selsbakk ungdomsskole. Jeg har studert et årsstudium i historie, for så å ta en bachelor i "Europastudier med spansk som fremmedspråk". Deretter gikk jeg videre og tok en master i Europastudier. Jeg tok så PPU for å bli lærer. Jeg har undervisningskompetanse (på VGS) i spansk, historie, samfunnsfag og politikk og menneskerettigheter. Jeg har bodd litt over et halvt år i Spania, hvor jeg gikk på språkskole hver dag, noe som gjør at jeg snakker nokså flytende spansk. Jeg er blid og positiv og liker å være med mennesker.

Hvorfor Turid er en god underviser

Jeg er en god underviser fordi jeg er tålmodig og gir ikke opp før eleven har fått en reell forståelse av det vi går gjennom. Jeg er opptatt av den dypere forståelsen, i motsetning til å kun lære seg noe for å "huske det til neste prøve". Jeg jobber til daglig som spansklærer både på ungdomsskole og VGS, noe som gjør at jeg er vant til å omgås barn og ungdom. Jeg har fått tilbakemeldinger fra elevene mine at jeg har gode formidlingsevner.

Tidligere arbeid

Jeg jobber på Trondheim Katedralskole som spansklærer på Vg1 og Vg2. I tillegg jobber jeg som spansklærer på Selsbakk ungdomsskole i 8., 9. og 10. klasse.

Interesser

Trening, god mat, håndarbeid, å være sosial, reising, språk

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!