Haider er personlig lærer gjennom Learnlink.

Haider Abbas

Kjemi og Biokjemi på Universitet i Oslo

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


Bli bedre kjent med Haider

Jeg er 20 år gammel og studerer Kjemi og Biokjemi på Universitetet i Oslo. På fritiden driver jeg med fotballdømming. Jeg er også ungdomsleder i friluftsorganisasjonen Wild X med formål om å tilby friluftsaktiviteter spesielt til ungdom med minoritetsbakgrunn. Som leder har jeg ansvar for deltakere på turer og aktiviteter.

Hvorfor Haider er en god underviser

Jeg liker å sammenligne læringsprosessen med det å bygge hus. Det er viktig å ha en solid grunnmur før man bygger resten av huset. Derfor vektlegger jeg mye at eleven har grunnkompetanse i faget før eleven starter på et nytt mer avansert tema. Hvis jeg oppdager at eleven mangler elementær forståelse vil jeg fokusere på at eleven oppnår en god forståelse. Jeg pleier å bruke lettfattelige ord og uttrykk slik at eleven får bedre forståelse for avanserte temaer. For å forklare vanskelige begreper og fenomener pleier jeg å bruke sammenligninger som eleven kan relatere seg til. På denne måten oppnår eleven en bedre helhetlig forståelse.

Tidligere arbeid

Jeg har jobbet som vitenskapelig assistent på Universitet i Oslo, spesielt med Kjemifestivalen 2018 på Norsk teknisk museum. Hovedoppgavene har vært gjennomføring av eksperimenter for barn og unge som skal skape interesse for realfag. I tillegg har jeg jobbet som frivillig leksehjelp program for ungdom med kort oppholdstid i Norge. Det har vært veldig lærerikt og krevende både for elevene og meg. Elevene fikk forbedret karakterene betydelig etter undervisningstimene og hard innsats.

Interesser

Realfag, teknologi, fotball, friluftsliv

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!