Vegard er personlig lærer gjennom Learnlink.

Vegard Solheim

Geovitenskap - Bachelorgrad ved Universitetet i Bergen

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen


"Vegard er tålmodig og forståelsesfull i undervisningen sin. "

- Elena Snellingen

Underviseransvarlig i Learnlink


Bli bedre kjent med Vegard

22år og nylig påbegynt en mastergrad i geologi innen basseng -og reservoarstudier. Jeg er opprinnelig fra Stavanger, men har bodd de siste tre årene i Bergen som heltidsstudent. Fra VGS har jeg god erfaring med realfag som matematikk 1T, R1 og R2, Kjemi 1, Fysikk 1 & 2 og Geofag 1 & 2. Fra Universitetet i Bergen har jeg kjennskap til og fullført to kurs med kalkulus matematikk.

Hvorfor Vegard er en god underviser

Basert på faktumet om at jeg har jobbet med realfag som matematikk, fysikk, kjemi og geofag sammenhengende i 5 år fra jeg startet på VGS, vil jeg anse meg selv som en god underviser, ettersom jeg har opparbeidet meg god erfaring og bakgrunnskunnskap om fundamentale prinsipp som inngår i disse emnene. På en annen side har jeg opp igjennom skolegangen jobbet mye i grupper/kollokvie, en faktor som har vært avgjørende og hjulpet meg med videreformidling av kunnskap til mine medelever -og studenter.

Tidligere arbeid

Leksehjelp i matematikk for søsken gjennom ungdomsskolen og VGS

Interesser

Tatt studiene til side, tilbringer jeg mesteparten av tiden min til å se og spille fotball -og basketball med venner, trene på treningssenter og spille videospill. Jeg liker også å gå turer i fjellet, stå på ski og delta på sosiale events med medstudenter.

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!