Sigurd er personlig lærer gjennom Learnlink.

Sigurd Skaga

Matematikk ved UiO

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen


"Sigurd har god kontakt med elevene sine, og har en genuin interesse for fagene sine som lett smitter over på elever. "

- Elena Snellingen

Underviseransvarlig i Learnlink


Bli bedre kjent med Sigurd

Jeg er 17 år, fra Oslo, og går andre året på Oslo Katedralskole. Som realfagsentusiast har jeg skaffet meg kompetanse innen fag som matematikk og fysikk gjennom forseringsfag. I tillegg til en vanlig studieløp på Vgs, studerer jeg matematikk ved UiO, MAT1100U. Jeg er særdeles glad i å undervise, og blir fort veldig engasjert. Det er få ting som gjør meg lykkeligere enn å lære bort!

Hvorfor Sigurd er en god underviser

Å få en engasjert lærer med god faglig og pedagogisk forståelse er nøkkelen til motivasjon i alle fag. Jeg har fått merkelapp som ivrig og engasjert i fagene mine og for å klare å formidle på slik en måte som gir alle en mulighet til å forstå. Jeg gjør hva jeg kan for å skape et godt samarbeid mellom mine elever og meg.

Tidligere arbeid

Lærerassistent hos Kodegenet AS

Interesser

Musikk, språk, akvakultur og realfag

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!