Ingrid er personlig lærer gjennom Learnlink.

Ingrid Grønnæss

Studerer Profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


Bli bedre kjent med Ingrid

Jeg er en 23 år gammel jente som går 4. året på profesjonsstudiet i psykologi på NTNU. Her lærer vi blant annet om hvordan hjernen jobber når den tilegner seg ny kunnskap, og om hvordan man kan lære for at kunnskapen skal sitte lengre. Dette mener jeg kan være en stor fordel i arbeidet som privatunderviser. Vårsemesteret 2017 var jeg 5 mnd på utveksling i Tyskland. Her foregikk naturlig nok all undervisning på tysk. I tillegg har jeg tyske slektninger og har vært i Tyskland jevnlig gjennom hele oppveksten

Hvorfor Ingrid er en god underviser

Jeg mener jeg kan være en god underviser fordi det er viktig for meg å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. Dette er privatundervisning en god mulighet til. Da kan vi sammen finne ut av faglige styrker og svakheter, og jobbe med akkurat det som er mest nyttig å forbedre. Samtidig synes jeg det er viktig å finne ut hva som motiverer den enkelte elev og hvilke arbeidsmetoder som fungerer best – både hva som gjør læringen litt morsommere og hva som gjør at kunnskapen sitter litt bedre i etterkant.

Tidligere arbeid

Av relevant arbeidserfaring har jeg jobbet som frivillig leksehjelper hos Røde Kors. Jeg har også jobbet 5 år på sykehjem i helger og ferier. Forrige sommer jobbet jeg 6 uker på en allmenpsykiatrisk døgnenhet. Jeg trives godt i arbeid med mennesker, og tror min arbeidserfaring med mennesker både individuelt og i grupper kan komme godt med i jobben som privatunderviser.

Interesser

På fritiden er jeg glad i å tilbringe tiden ute i det fri, være med venner, spille improteater og lage mat

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!