Ragnhild er personlig lærer gjennom Learnlink.

Ragnhild Skjoldli

Energi og Miljø ved NTNU

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


Bli bedre kjent med Ragnhild

Jeg er 23 år og kommer fra Bergen. Jeg studerer 5. året på Energi og miljø ved NTNU, og har valgt spesialisering i Elektriske anlegg innen Elektrisk energiteknikk og smarte nett. Jeg er veldig glad i å lære bort, og har lang erfaring med å jobbe sammen med barn og ungdom.

Hvorfor Ragnhild er en god underviser

Jeg er en åpen og omsorgsfull person som syntes det er verdifullt å lære bort til andre. Jeg vil legge vekt på å få en god kommunikasjon med eleven som fører til at eleven lettere sier i fra når det er noe han/hun ikke forstår. Det er viktig for meg at elevene får utfordret seg selv gjennom oppgaver som både er lærerike og som oppleves spennende og gøy for eleven, og det er derfor sentralt å finne læremetoder som passer den enkelte elev. Jeg mener også at det er viktig å jobbe slik at eleven føler mestringsfølelse som gir selvtillit, og at det på denne måten vil være lettere å jobbe med faget videre.

Tidligere arbeid

Sommeren 2018 jobbet jeg som assistentlærer i Bitcamp AS som er en sommerskole der elever fra 6-15 år lærer å programmere spill i JavaScript. De tre siste somrene har jeg også jobbet som instruktør på Bønes Idrettsskole i Bergen, der barn opp til 12 år får muligheten til å få prøve ulike aktiviteter. I tillegg jobbet jeg mai/juni sommeren 2015 som både assistent ved SFO på Skranevatnet Skole i Bergen, og assistent for spesialelever i klasserommet.

Interesser

Fjellturer, teknologi og drikke kaffe med venner

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!