Viola er personlig lærer gjennom Learnlink.

Viola Bashiri

Avgangselev ved Oslo Katedralskole med både SSØ- og realfagsfordypning

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


Bli bedre kjent med Viola

Hvorfor Viola er en god underviser

Tidligere arbeid

Interesser

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!