Viola er personlig lærer gjennom Learnlink.

Viola Samadian-Bashiri

Elev på vg3 med både SSØ- og realfagsfordypning

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


Bli bedre kjent med Viola

Hei! Jeg en 18 år gammel avgangselev ved Oslo Katedralskole med fordypning i biologi/kjemi og russisk/spansk. Jeg kan 7 språk fra intermediært til morsmålsnivå og har god erfaring med selvlæring, både når det gjelder språk og realfag. På fritiden liker jeg blant annet å lese, male og synge i Kattas skolekor Peblingene; alle måter å forstå verden bedre på.

Hvorfor Viola er en god underviser

Som en som betrakter læring som en livsstil, gir det meg stor glede å bidra til andres mestring i skolesammenheng- og lykke å bidra til noens utvikling av en genuin, livsvarig interesse lik min egen. Forsøkene mine på selvlæring har ikke utelukkende vært suksessfulle, og slik har jeg lært mye både om læring og undervisning, og vil forhåpentligvis lære enda mer.

Tidligere arbeid

Interesser

Språk, korsang, kampsport, realfag

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!