Mona Flesland er personlig lærer gjennom Learnlink.

Mona Flesland Loukili

Lektor med spesialisering i engelsk og samfunnsfag

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


Bli bedre kjent med Mona Flesland

Jeg er en 22 år gammel jente fra Stavanger, som trives best i selskap med andre.Jeg studerer på UiS hvor jeg spesialiserer meg i engelsk og samfunnsfag. Som lærerstudent har jeg relevant erfaring fra den faglige undervisningen på universitet, men enda viktigere fra praksisperiodene jeg har hatt. Jeg trives veldig godt i klasserommet, og er sikker på at jeg har valgt riktig utdanning. Jeg tilpasser undervisningen min etter hver enkelt elev, og jobber kontinuerlig for at eleven skal føle mestring når det kommer til læring, samtidig som vi jobber med å øke motivasjonen. Jeg har lært mye nyttig fra erfaringen min, som jeg mener vil komme eleven og meg godt til nytte i undervisningen.

Hvorfor Mona Flesland er en god underviser

Jeg går 3 året på lærerutdanningen, og har hatt relevant praksis på ungdom- og videregående skole. Jeg har tatt flere fag innen pedagogikk, alt fra generell pedagogikk til spesifikk fagdidaktikk innen engelsk og samfunnsfag. Jeg er en imøtekommende og tålmodig person, som ser eleven der den er og ønsker å hjelpe eleven til å nå sine mål.

Tidligere arbeid

Ulike praksisperioder på ungdom- og videregående skoler.

Interesser

Reising, mat, trening og venner

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!