Ingrid er personlig lærer gjennom Learnlink.

Ingrid Lund

Lektor i nordisk språk og litteratur

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen


"Etter å ha jobbet flere år med barn vet Ingrid hva som skal til for at hver enkelt elev hun jobber med opplever mestringsfølelse. "

- Elena Snellingen

Underviseransvarlig i Learnlink


Bli bedre kjent med Ingrid

Jeg er en blid og engasjert jente som nå går andre året på lektorutdanningen i nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Bergen. På fritiden er jeg glad i å gå lange fjellturer, men ingenting slår en god bok. Ellers trives jeg godt med både å utøve og undervise i musikk.

Hvorfor Ingrid er en god underviser

Er streng, men viser likevel omsorg og interesse for elevene. Opptatt av at undervisningen skal være tilpasset eleven, og samtidig engasjere.

Tidligere arbeid

Har elever i et skolekorps.

Interesser

Spiller trombone, baryton og piano. Liker turer og god litteratur.

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!