Ariell er personlig lærer gjennom Learnlink.

Ariell Thale

Lektor i engelsk ved UiB

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


Bli bedre kjent med Ariell

Hei! Jeg er en student fra Sunnmøre som er glad i å reise, trene og drive med sang og musikk. Jeg har tidligere spilt både handball og fotball, og jeg er glad i å være aktiv. I 2016-2017 var jeg på utveksling i Texas, USA. Dette var en fantastisk opplevelse der jeg forbedret engelsken min, og fikk venner for livet. Som lektorstudent på Universitetet i Bergen har jeg god pedagogisk og faglig kompetanse fra undervisning og praksis.

Hvorfor Ariell er en god underviser

Som lektorstudent brenner jeg for at skolearbeid skal være motiverende og gøy! Med undervisning på én til én basis kan jeg bygge opp en god relasjon til eleven, og skreddersy et undervisningsopplegg med varierte oppgaver som hjelper eleven å nå sine skolerelaterte mål. På sikt er mitt mål som privat lærer at eleven skal oppleve økt forståelse og motivasjon for skolearbeid, noe som vil resultere i et bedre resultat på skolen!

Tidligere arbeid

Jeg har tidligere arbeidet som vikar på sykehjem. Jeg går nå på lektorutdanningen ved UiB og, har hatt flere elever i Learnlink.

Interesser

Sang, musikk, trening og reising

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!