Johanna er personlig lærer gjennom Learnlink.

Johanna Fuchs

Lektor med Engelsk som hovedfag

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


Bli bedre kjent med Johanna

Jeg er 21 år og går mitt første år på Lektorutdanning med Fremmedspråk(Engelsk) ved Universitetet i Bergen. Språk har alltid vært en stor interesse, og jeg liker i tillegg å undervise. Lektorutdanningen ble derfor et naturlig valg for meg. Jeg ser på meg selv som en positiv, fleksibel og imøtekommende person, og håper på å kunne være en god lærer for framtidige elever.

Hvorfor Johanna er en god underviser

Når jeg tenker på hva en god lærer er, tenker jeg på en person som er fleksibel, løsningsorientert og som ser den enkelte elev sine behov. Dette er selvsagt noe jeg streber etter, og håper på å kunne tilby de jeg underviser. Jeg er en person som kommer godt overens ulike typer folk, noe jeg tror er særdeles viktig for en lærer. Jeg tror også at en god lærar er med på å skape et behagelig og tildels uformelt klassemiljø for elevene; et miljø der det er lov å feile, og der både lærer og elev seg imellom kan ha både humor og en god tone. For meg er det viktig at en elev skal trives, for trivsel og læring går tross alt hand i hand. Jeg ønsker å tilrettelegge for god læring ut fra elevens utgangspunkt og mål.

Tidligere arbeid

Jobb i butikk, støttekontakt/avlastning for to forskjellige fosterbarn

Interesser

Trening, å lese, musikk(fiolin) og språk.

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!