Camilla er personlig lærer gjennom Learnlink.

Camilla Wangen

Masterstudent på lektorprogrammet. Mine fag er matematikk og naturfag.

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


Bli bedre kjent med Camilla

Jeg er 25 år gammel. Fra Lillestrøm. Studerer for å bli lærer og går nå siste året på master.

Hvorfor Camilla er en god underviser

Som min utdanning kanskje tilsier liker jeg å jobbe med barn og ungdom! Jeg er opptatt av fremgang hos mine elever og dette kan kun oppnås ved å møte eleven på deres kognitive nivå. Å lære er gøy når man får det til! Selv har jeg gode bakgrunnskunnskaper i realfag og kan undervise både biologi, fysikk, kjemi og matematikk. Underviser også i andre fag om ønskelig. Jeg har også mye erfaring innen pedagogikk.

Tidligere arbeid

Tilkallingsvikar, privatunderviser, butikkmedarbeider.

Interesser

Fotball, hest og friluft

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!