Runar er personlig lærer gjennom Learnlink.

Runar Kvåle

Universitetet i Stavanger

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen


"En fantastisk sosial og seriøs gutt. Veldig fornøyde!"

- Elena Snellingen

Underviseransvarlig i Learnlink


Bli bedre kjent med Runar

Jeg er en 22 år gammel gutt fra Hardanger. Våren 2017 fullførte jeg min bachelor i ingeniørfag ved Universitet i Stavanger der matte, fysikk og kjemi var mine sterke sider. På ingeniørstudiet har jeg jobbet mye sammen med andre medstudenter og på den måten lært mye om hvordan man skal formidle kunnskap på best mulig måte. På fritiden liker jeg å trene, gå på turer og å være sammen med venner.

Hvorfor Runar er en god underviser

For å være en god underviser er det viktig å ha solid kunnskap om fagfeltene sine, men også like viktig å kunne formidle den på riktig måte. Jeg har jobbet som volleyballtrener og motivator i 3 år og brenner for følelsen av å kunne gi andre mestringsfølelse. Målet mitt er å gjøre undervisningen så spennende og så gøy at eleven synest det er kjekt å jobbe med fagene. Elever lærer best på forskjellige måter og som privat underviser er det min jobb å finne ut av hva som fungerer best for denne eleven. Sammen skal vi komme fram til en suksessfull plan for å oppnå eleven sine mål.

Tidligere arbeid

Jeg har tidligere jobbet 4 år som pleie- og omsorgsmedarbeider på aldershjem. Jeg har også vært volleyballtrener i 3 år.

Interesser

Volleyball, friluftsliv, styrke, venner

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!