Eskil er personlig lærer gjennom Learnlink.

Eskil Jacobsen

Medisin profesjonsstudium

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen


"Eskil er forståelsesfull og tålmodig, og har god faglig kompetanse. "

- Elena Snellingen

Underviseransvarlig i Learnlink


Bli bedre kjent med Eskil

Hei! Jeg er en 21 år gammel gutt som kommer fra Tromsø. Etter videregående skole var jeg et år i millitæret før jeg flyttet til Trondheim for å studere. På fritiden liker jeg å spille fotball, trene og spille giutar. Fra barndommen av har jeg alltid vært nysgjerrig og interessert i å lære. Er også en sosial type som liker å være med på fest og annet med venner.

Hvorfor Eskil er en god underviser

Min tilnærmning til læring har vært å visualisere og prøve å forstå, ikke bare pugge, stoffet man leser om. Jeg er også opptatt av å ha kontroll over det grunneleggende før man kan bygge videre på dette og forsøke å ta inn over seg det store bildet. Jeg mener dette er gode prinsipper å følge hvis man skal lære seg noe som også øker sannsynligheten for å huske det i ettertid. Disse prinsippene prøver jeg å implementere i undervisningen slik eleven sitter igjen med en følelse av å ha fortstått det temaet vi har jobbet med.

Tidligere arbeid

Tidligere har jeg vært sanitetssoldlat i forsvaret og var stasjonert på Ørlandet millitære sykestue, der jeg også ble forfremmet til ledende menig. Studerer nå 2. året på medisin i Trondheim. Jeg jobber for tiden for Medisinernes Seksual Opplysning som innebærer at jeg har seksualundervisning på ungdom og videregående skoler.

Interesser

Spille giutar, løpe, spille fotball og dra på turer og utflukter i naturen.

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!