Tivani er personlig lærer gjennom Learnlink.

Tivani Uthayakumar

3. året på videregående skole (Oslo Katedralskole)

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


Bli bedre kjent med Tivani

Jeg er en 18-årig student som i fritiden driver på med musikk og trening. For tiden søker jeg etter jobb og studerer siste året på Oslo Katedralskole. Jeg er veldig interessert i realfag og ønsker at flere elever skal bli interessert i realfagene.

Hvorfor Tivani er en god underviser

Jeg er veldig glad i realfag og vil at andre også skal føle den samme gleden. Selv har jeg opplevd hvor vanskelig realfag kan være dersom man ikke har en motiverende lærer som viser tro på eleven, og vil derfor gjøre dette. Spre motivasjon og interesse i fagene! I tillegg forstår jeg viktigheten av forståelse og mengdeoppgaver i fagene, og vet at det er viktig å sette av tid på dette. Jeg mener jeg kan bli en god lærer fordi jeg er interessert i det som skal undervises, kan pensumet godt og vet hva som kreves for å få de ulike måloppnåelsene. Derfor kan jeg også gi hjelp som er rettet mot elevenes mål i faget.

Tidligere arbeid

Jeg har jobbet frivillig på et dagsenter i Bjerke og har hjulpet elever frivillig i musikk noen få ganger. Har ellers ganske lite arbeidserfaring, og nettopp derfor søker jeg som lærer på Linklearn.

Interesser

Musikk, Matematikk, Kjemi, Klima og trening.

Kurs

Introduksjonskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!