Marius er personlig lærer gjennom Learnlink.

Marius Høgtun

Lektorprogrammet på UiO

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen


Bli bedre kjent med Marius

Jeg er en 20 år gammel gutt fra Tromsø som utdanner meg til å bli lektor i norsk og samfunnsfag på Universitetet i Oslo.

Hvorfor Marius er en god underviser

Jeg studerer i dette øyeblikk for å bli lærer med spesialisering i norsk og samfunnsfag på ungdomsskole- og videregåendenivå. Jeg underviser en 10. klasse i Bærum kommune i forbindelse med utplassering, og jobber tett med lærer på UiO for å utvikle meg som lærer. Jeg har hatt opplæring i både norsk og samfunnsfags-didaktikk, og kjenner til flere gode læringsmetoder.

Tidligere arbeid

Interesser

Musikk, litteratur, sosiale medier, reise

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!