Lillian er personlig lærer gjennom Learnlink.

Få hjelp av Lillian eller andre som han.

Lillian Mjanger

Lektorutdanning ved Universitet i Bergen

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser


Bli bedre kjent med Lillian

Jeg er en 21 år gammel jente fra Bergen. Jeg studerer lektorutdanning med master i engelsk ved Universitet i Bergen. Som vikar ved diverse skoler, min bakgrunn i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og praksis fra lektorstudiet har jeg mye erfaring fra undervisning.

Hvorfor Lillian er en god underviser

Jeg ønsker å motivere til læring og ny kunnskap ved en praktisk tilnærming til faget. Jeg har et engasjement for undervisning og ønsker å gjøre elevene bevisst på gleden ved fagene. Gjennom pedagogikk- og fagdidaktikk fagene ved universitet har jeg fått god innsikt i hva som motiverer elever for læring.

Tidligere arbeid

Assistent på Slettebakken skole. Lærervikar på diverse skoler gjennom bemanningsbyrå.

Interesser

Språk (engelsk og norsk), litteratur, historie, matlaging

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer.