Elin er personlig lærer gjennom Learnlink.

Elin Nordheim

Studerer Siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Bli bedre kjent med Elin

Jeg er en 24 år gammel jente som studerer fjerde året ved NHH. Utover det faglige ved NHH, er jeg svært glad i å være aktiv og spiller håndball ved skolens lag. Jeg er en blid og omgjengelig jente, som er pliktoppfyllende. Tidligere har jeg også undervist befalsselever i veldig forskjellige fag.

Hvorfor Elin er en god underviser

Allerede fra grunnskolen og oppover til videregående fungerte jeg som leksehjelp for mange venner. Etter videregående hadde jeg blant annet fag som pedagogikk ved befalsskolen, før jeg året etter selv stod og underviste i samme fag. Jeg kommuniserer godt med ulike mennesker, hvilket bidrar til at jeg skjønner hvorvidt det andre mennesket henger med på det jeg sier eller ei. Dette gir en god fordel i en undervisningssammenheng. Samtidig er jeg tålmodig, hvilket er svært sentralt i en sånn setting.

Tidligere arbeid

Instruktør ved befalsskolen, sommervikar i Nordea, sommervikar i DnB

Interesser

Håndball, reiser, friluftsliv

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!