Tonje er personlig lærer gjennom Learnlink.

Tonje Brattås

Fullført lektorprogrammet ved UiO. Hovedfag i norsk + 60p i historie og spansk.

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen


Bli bedre kjent med Tonje

Engasjert ja-menneske med mange baller i luften. Jobber stort sett fra morgen til kveld med diverse prosjekter. Er partner i Edtech-selskapet Undervisningsplan.no, og utdannet lektor med fem års erfaring i skolen. For å kunne kombinere to jobber som jeg trives godt med, er Learnlink midt i blinken!

Hvorfor Tonje er en god underviser

Jeg har lang erfaring fra skolen, både i stillinger hvor jeg har vært tett på elever i spesielt utfordrende situasjoner (spesialskoler), samt "normal" klasseromsundervisning og privatundervisning. Jeg er god til å lese elevenes behov og utfordringer, og ønsker å gjøre undervisningen engasjerende, morsom og fremtidsrettet. Som privatlærer oppnådde elevene bedre resultater etter et halvt år med undervisning, og kom tilbake senere og ønsket mer undervisning. I lærerstillingene ved to ungdomsskoler, har elevene oppnådd svært gode resultater, noe som alltid er motiverende for en lærer. Det er viktig for meg at elevene finner undervisningen relevant for fremtiden, for å se nytteverdien av undervisningen.

Tidligere arbeid

Relevant erfaring: 2019: COO: I Undervisningsplan.no lager vi et fullverdig alternativ til lærebokstyrt skole, og utvikler en innholdsplattform med undervisningsopplegg for og av lærere, for at ny kunnskap skal nå klasserommet raskere. 2018-2019: Lektor med opprykk: Ved Midtstuen skole hoppet jeg inn i et vikariat i tre klasser med norsk, underviste 75 niendeklassinger, og satt over 900 karakterer på et halvt år. 2017-2018: Adjunkt med opprykk: Ved Hovseter skole underviste jeg fem spanskklasser, to sal-og-sceneklasser og en Innsats for andre-klasse på ungdomsskolen. 2017: Kortere vikariater i spes. ped stillinger ved Lønnebakken og Huseby skole. 2014 - 2016: Miljøterapeut ved internatet til Vestre Aker skole. Underviste mindre grupper elever i bla. Kunst og Håndverk. Sosiale aktiviteter. + Jobbet noen måneder i Ungdomsakademiet like etter oppstart. Underviste en elev fast over ca. et halvt år. Har også hatt privatundervisning med to voksne spansktalende i norsk.

Interesser

Film, skuespill, innholdsproduksjon & medier, entreprenørskap, piano, friluftsliv ++

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!