Anita er personlig lærer gjennom Learnlink.

Anita Harjar

Grunnskolelærer 5-10

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen


Bli bedre kjent med Anita

Jeg er en 21 år gammel jente fra Lillestrøm, som studerer i Trondheim. Jeg går mitt andre studieår på min vei til å bli lærer på mellomtrinnet. På fritiden er jeg en sosial og utadvent jente som liker å gå turer, trene og være rundt andre mennesker.

Hvorfor Anita er en god underviser

Jeg brenner for at alle elever skal oppleve mestring, og jobber for å finne alle elevers sterke sider. Jeg tror at ved å bruke kreative og alternative undervisningsmetoder, vil man oppnå læring hos alle elever. Målet mitt er å se at "lyset" går opp for eleven, og at vedkommende føler at det har skjedd læring. Jeg har hovedsakelig utdanning i norsk og samfunnsfag, men er like ivrig i alle fag og leser meg fort opp.

Tidligere arbeid

Har kun jobber i klesbutikker tidligere, men har mye erfaring fra praksis både i barne- og ungdomsskolen.

Interesser

Trening, musikk, historie

Kurs

Introduksjonskurs

Introduksjonskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!