Malin Kathrine er personlig lærer gjennom Learnlink.

Malin Kathrine Vik

Master i Estetiske fag- Drama og Teaterkommunikasjon, Oslo Met

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


Bli bedre kjent med Malin Kathrine

Jeg er 25 år gammel, og kommer fra Alta i Finnmark. Nå bor jeg i Oslo og tar en Master i Estetiske fag med fordypning i Drama og teaterkommunikasjon. I tillegg til dette er jeg utdannet drama-og teaterpedagog. Ved siden av studiene jobber jeg som støttekontakt/avlaster for to jenter i tillegg til å jobbe som dramalærer ved en teaterskole i Bærum. På fritiden liker jeg å strikke, lese bøker, trene, lage mat og å se på filmer og serier, gjerne sammen med venner.

Hvorfor Malin Kathrine er en god underviser

Min lidenskap er drama og teater, og jeg brenner for at undervisning ikke bare skal være teoretisk, men også praktisk. Jeg ønsker å bruke kreative og praktiske verktøy og tilnærmingsmåter i tillegg til digitale verktøy i min undervisning, dette for å engasjere og aktivisere elevene mine.

Tidligere arbeid

Alta Kulturskole, lærer Bærum teaterskole, lærer Oslo kommune, støttekontakt og avlaster praksis ved Linderud Skole i Oslo og Lillestrøm Videregående skole.

Interesser

Drama, teater, kunst og håndverk, entreprenørskap, bøker, filmer og serier

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!