Toralf er personlig lærer gjennom Learnlink.

Toralf James

Psykologi, teknologi, innovasjon, og kunnskap

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


Bli bedre kjent med Toralf

Jeg er en britisk-norsk 22-åring fra Oslo som er glad i å gå tur i fjellet, lage musikk, og å trene med venner. Jeg studerer vitenskaps-og-teknologi-studier på Universitetet i Oslo, og har tidligere tatt en bachelorgrad i psykologi og økonomi. Jeg jobber også i Learnlink for å følge opp elever som trenger ekstra veiledning.

Hvorfor Toralf er en god underviser

På psykologistudiet skrev jeg bacheloroppgaven min om utvikling av interesse for skolefag. Jeg brenner for at elever skal se nytte i skolen, og få et personlig eierskap over fagene sine. Jeg har tidligere veiledet elever med å forbedre karakterene sine, og samtlige har forbedret seg med 1-2 karakterer. Et av de viktigste funnene i utdanningspsykologien er at 1) de fleste elever mister interesse for skolen etterhvert som de går opp i klassetrinn, noe som 2) kan løses med å hjelpe de å se sammenheng mellom pensum og ekte situasjoner, og å hjelpe de sette egne mål. Dette vil være mitt fokus som PL for deg eller ditt barn, da økt interesse for et fag fører til bedre forståelse, trivsel, og resultater. Ellers har jeg jobbet en del med elever på VGS i forbindelse med utviklingen av et rådgivningsverktøy, og har dermed gode erfaringer med å veilede skoleelever.

Tidligere arbeid

Jeg har jobbet som journalist, selger, gründer, og vaskehjelp.

Interesser

Friluftsliv, musikk, trening

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!