Lisa er personlig lærer gjennom Learnlink.

Lisa Sveen

Universitetet i Oslo, Lambertseter Videregående Skole, Valle Hovin Videregående Skole

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Bli bedre kjent med Lisa

Utdannet lektor med opprykk. Underviser i norsk, engelsk og samfunnsfag på vgs. Jeg har jobbet på Lambertseter Videregående i snart 3 år, og bytter jobb etter sommeren til nyoppstartede Valle Hovin Videregående. Jeg har videreutdanning i rådgivning, veiledning, karriereveiledning og spesialpedagogikk - en kombinasjon som gjør meg til en pedagogisk formidler for ditt barn.

Hvorfor Lisa er en god underviser

Jeg møter elevene der de er. Min spesialpedagogiske bakgrunn har gitt meg en god relasjonskompetanse og dette er grunnleggende i all læring. Jeg jobber svært målrettet, slik at elevene får en helhetlig forståelse av faget det undervises i.

Tidligere arbeid

Jeg har mange års erfaring fra læreryrket, både før og etter endt utdanning. Jeg har jobbet som lærer på vgs siden april 2015, og var ferdig utdannet Adjunkt i juni 2015. Fullførte lektorutdanningen høsten 2017, og har tidligere vært kontaktlærer på 5. trinn og vikarlærer på ungdomsskolen, samt spesialpedagog for barn med autisme og downs syndrom.

Interesser

Kulturelle opplevelser, naturen og kunnskapstilegnelse.

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!