Andreas er personlig lærer gjennom Learnlink.

Andreas Ahlfors Mikalsen

Lektorutdanning i biologi og kjemi ved Universitet i Oslo

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen


Bli bedre kjent med Andreas

Jeg er en gutt på 21 år som stortrives i utdanningsløpet mitt som lektorstudent i biologi/kjemi. Jeg er på mitt 4 semester og gleder meg til å begynne som underviser utenfor praksisen jeg får fra universitet. Jeg liker å trene samt være sosial med venner og i forskjellige studentorganisasjoner.

Hvorfor Andreas er en god underviser

Jeg har stor lidenskap for å lære bort og er opptatt av progresjon når jeg underviser. Jeg er flink til å skape gode lærer-elev relasjoner, noe jeg mener er viktig for å få et godt læringsutbytte.

Tidligere arbeid

Jeg har hatt praksis på flere ulike skoler, både ungdomsskole og videregående.

Interesser

Trene, korttriks og friluftsliv

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!