Endre er personlig lærer gjennom Learnlink.

Endre Rundsveen

Lektorutdanning i realfag ved NTNU. Matematikk og fysikk.

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen


Bli bedre kjent med Endre

Hvorfor Endre er en god underviser

Tidligere arbeid

Interesser

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!