Aleksandra er personlig lærer gjennom Learnlink.

Aleksandra Hjertaker

PPU ved UiB, Anvendt psykologi ved Bjørknes Høyskole

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


Bli bedre kjent med Aleksandra

Jeg er en student på 22 år fra Akershus, som for tiden studerer praktisk-pedagogisk utdanning ved UiB for å bli psykologilærer. Jeg ble ferdig med en bachelorgrad i anvendt psykologi våren 2018, og ønsker å ha en givende og morsom deltidsjobb mens jeg studerer! Jeg trives veldig godt i rollen som lærer, og elsker å engasjere og motivere elever slik at de kan oppleve å mestre skolehverdagen!

Hvorfor Aleksandra er en god underviser

Jeg har en stor interesse for psykologi og læring, og ønsker å hjelpe elever med å oppnå bedre resultater og økt mestring i skolehverdagen. Med fagdidaktikk i psykologi vet jeg hva som skal til for å oppnå gode resultater, spesielt i den videregående skolen. Jeg har både teoretisk og praktisk kunnskap om hva som skal til for å lære, og benytter varierte læringsstrategier, metoder og arbeidsmåter. I tillegg har jeg god kunnskap om hvordan fagstoff kan formidles og tilpasses på spennende og kreative måter for den enkelte elev!

Tidligere arbeid

Pleiemedarbeider, hjemmesykepleien Skedsmo kommune (2015-d.d.), frivillig arbeid, LFSS (2018-d.d.), støttekontakt Lørenskog kommune (2012-2015).

Interesser

Fysisk aktivitet og friluftsliv, og sosial omgang med venner og familie.

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!