Johanne er personlig lærer gjennom Learnlink.

Johanne Torgersen

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn ved UiS

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


"Johanne besto intervju med glans. Hun har svært god faglig forståelse."

- Elena Snellingen

Underviseransvarlig i Learnlink


Bli bedre kjent med Johanne

Jeg er ei 20 år gammel sørlandsjente som er glad i å bevege meg og være ute i naturen, men liker også å kose meg innendørs med en god bok eller gode venner. På lærerstudiet har jeg matematikk som hovedfag, men er veldig åpen for å undervise i andre fag også.

Hvorfor Johanne er en god underviser

Jeg har stor tålmodighet og forståelse for at eleven kan synes stoffet er utfordrende, og jeg ønsker å motivere og oppmuntre. Jeg prøver å se situasjonen fra elevens ståsted, og bruke det som utgangspunkt for undervisningen, slik at den blir best mulig tilrettelagt til elevens faktiske nivå og kunnskap/ferdigheter. Derfra kan vi sammen jobbe oss opp mot elevens ønskede nivå.

Tidligere arbeid

Jeg har nå jobbet som personlig lærer i et halvt år, og jeg har også litt erfaring fra praksisuker på lærerstudiet. I tillegg har jeg lang erfaring med å hjelpe og forklare fagstoff for medelever på skolen, noe jeg har gjort gjennom hele grunnskolen og videregående.

Interesser

Gå på tur, være med venner, strikking/håndarbeid

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!