Elisabeth er personlig lærer gjennom Learnlink.

Elisabeth Handeland

Jus ved Universitetet i Oslo

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


Bli bedre kjent med Elisabeth

Jeg er en omsorgsfull 24-åring som påbegynner det 8. semesteret på jusstudiet. Fra januar 2018 til juni 2019 var jeg fulltids barneskolelærer på en internasjonal privatskole i Dhaka, Bangladesh, og jeg fant det utrolig givende. Jeg vurderer å ta PPU for å jobbe på fulltid som lærer etter fullført jus-studiet, men før den tid vil jeg gjerne fortsette å undervise på deltid. På fritiden er jeg veldig glad i trening, konserter og musikk, filmer og serier, og reising.

Hvorfor Elisabeth er en god underviser

Jeg elsker å se lyset som går opp i øynene til elevene når de skjønner noe de tidligere syntes var vanskelig. Jeg liker å prøve ulike praktiske metoder der eleven får prøvd å bruke hendene, for eksempel i forbindelse med brøk, eller å dele store mål opp i små biter (for eksempel: dele opp store regnestykker). Jeg er veldig tålmodig, og trives svært godt med å jobbe med barn med språk- og lærevansker. Jeg har halvannet år som kontaktlærer på en internasjonal barneskole i Bangladesh bak meg, der jeg underviste på engelsk i fag som engelsk, matte, naturfag, samfunnsfag og religion i 5.klasse. Jeg kan gi referanse herfra ved forespørsel.

Tidligere arbeid

Kontaktlærer på Grace International School Pleieassistent på Tangen Barne- og Ungdomsbolig Pleieassistent på Vindafjord Omsorgssenter

Interesser

Trening, musikk og film/serier/lesing

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!