Marte er personlig lærer gjennom Learnlink.

Marte Thunestvedt

Grunnskolelærer 1-7 ved NLA Høgskolen i Bergen

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser


Bli bedre kjent med Marte

Jeg er en 24-åring fra Flekkefjord som liker å gå turer i fjellet, være kreativ og engasjere meg i fritidsaktiviteter. Jeg studerer for tiden Grunnskolelærer 1-7 på NLA Høgskolen i Bergen (5-årig master), og går tredje studieår. Her har jeg fagene norsk, matematikk, pedagogikk og elevkunnskap, og naturfag, og jeg skal skrive master i Profesjonsrettet pedagogikk. Jeg ønsker å hjelpe eleven til å få tro på seg selv, få økt interesse og motivasjon for faget, og til å bruke gode mestrings- og læringsstrategier.

Hvorfor Marte er en god underviser

Noe av det gøyeste jeg vet er å lære bort og se at andre får mestringsfølelse. Jeg er veldig opptatt av å se personen som skal lære, og prøve å finne arbeidsmetoder som passer nettopp til denne personen. Jeg utfordrer meg selv stadig, og prøver ut nye metoder i undervisningen - ulike forklaringer, konkretiseringer, digitale verktøy og læringsstrategier. Jeg har gjennomgått 5 praksisperioder på studiet mitt på til sammen 15 uker, og har både opplevd at jeg har mestret dette og lært mye nytt underveis. Tilbakemeldingene fra praksislærer har vært overveldende positive, men jeg er veldig innstilt på å lære og bli bedre hele veien.

Tidligere arbeid

Av sosialt arbeid har jeg jobbet 2,5 deltid i barnehage for Adecco, vært frivillig på barneaktiviteter på Robin Hood-huset i ett år, vært en del av miljøarbeidet på Veien bibelskole, vært studierepresentant på NLA i 2018 og 2019, og arbeidet noen måneder på Gullstøltunet sykehjem. Her var jeg også renholder i et års tid. Jeg har også jobbet to sommere i fabrikken for NorDan AS, og én sommer i renhold på samme sted.

Interesser

Drive med musikk, gå på tur, være sosial, holde på med kreative prosjekter og lese en god bok

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!