Agnete er personlig lærer gjennom Learnlink.

Agnete Karlsen

Lektorutdanning ved UiS, med hovedfag i nordisk og engelsk som andrefag

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


Bli bedre kjent med Agnete

Jeg er en 20 år gammel lektorstudent i Sandnes/Stavanger, som tar hovedfag i nordisk (norsk) og har engelsk som andrefag. Jeg er positiv og smilende, og driver ellers med mye frivillig arbeid for en internasjonal barne- og ungdomsorganisasjon som heter CISV. Studieretningen min har jeg valgt fordi jeg trives godt med barne- og ungdomsarbeid, samtidig som jeg har en særinteresse for språk.

Hvorfor Agnete er en god underviser

Jeg er veldig opptatt av at alle elever er forskjellige og at en må se eleven for å finne ut hvilke læringsmetoder som fungerer best for dem. Om det skulle være mer praktiske oppgaver, skriving, lesing, eller ved hjelp av teknologi. Fagene jeg fordyper meg i er ikke alltid like lette å gjøre om til, for eksempel, praktiske oppgaver, men variasjon er viktig i selv disse fagene. Ellers er har jeg en særinteresse for nynorsk og litteratur, noe som kanskje spesielt kommer til gode ved nynorskundervisning på ungdomsskole og norskundervisningen på videregående.

Tidligere arbeid

Jeg har tidligere deltatt som juniorleder på internasjonale barneleirer for organisasjonen CISV, arrangert slike internasjonale barneleirer i Norge, og vært i praksisutplassering på både ungdomsskole og VGS med studiet mitt.

Interesser

Litteratur, pedagogikk, nynorsk og dans

Kurs

Introduksjonskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!