Per er personlig lærer gjennom Learnlink.

Per Einar

Jeg jobber som lærer på ungdomsskole og underviser i samfunnsfag naturfag og matematikk.

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser


Bli bedre kjent med Per

Jeg er 53 år gammel. Har fire sønner i alderen 26 til 15 år. Er for tiden sykemeldt etter et trafikkuhell for 2 år siden. Jobber tre dager i uken der jeg er ekstralærer i matematiklk. Har som mål å begynne i full jobb høsten 2020.

Hvorfor Per er en god underviser

Jeg synes fagene mine er interessant og spennende. Jeg synes det er i iteressant å forsøke å se faget fjennom elenens øyne og å forstå faget med utgangspunkt i eleven.

Tidligere arbeid

- 2006 Arbeidet med IKT. Hatt ulike avsvarsområder. Sist IT-sjef i PPN, Privilege Portfolio Nordic. 2006 - 2010 Utannet med tul lærer ved Universitetet i Stavanger. 2010 - 2019 Lærer ved Tananger ungodomsskole, Sola kommune.

Interesser

Ski og friluftsliv.

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!