Lydia er personlig lærer gjennom Learnlink.

Lydia Omang

Rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Verifisert politiattest

Verifisert vitnemål

Verifisert identifikasjon

Underviser

Barneskolen Ungdomsskolen


Bli bedre kjent med Lydia

Jeg er en 20 år gammel jente fra Oslo som for tiden studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. På fritida er jeg glad i å løpe, skrive og lese. Ellers synger jeg i kor og har en stor interesse for miljø og klimapolitikk.

Hvorfor Lydia er en god underviser

Jeg har stor tro på at en god studieteknikk er nøkkelen til å lykkes på skolen, og er særlig opptatt av at alle elever lærer forskjellig. Det handler ikke om hvor mye du jobber, men hvordan du jobber med et fag. Som PL fokuserer jeg på å tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Jeg starter med det eleven kan, og setter realistiske mål. Deretter bygger jeg på disse. Innen Norsk og Engelsk er jeg særlig opptatt av at språklig presisjon er nøkkelen til å bli en bedre skribent. Jeg vil også gjøre mitt beste for å motivere eleven, samtidig som de får faglig utbytte.

Tidligere arbeid

Jeg har tidligere undervist en ungdomsskoleelev, samt at jeg har hatt et 3 måneders vikariat i barnehage.

Interesser

Lesing, kor, skriving og trening.

Kurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Introduksjonskurs

Nettundervisningskurs

Undervisningskurs

Learnlink bruker cookies.
Les mer

Greit!